Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

  • Prof. dr hab. Czesław Rudowicz - Chairman, The Polish EMR Group; Adam Mickiewicz University,
  • Dr hab. Piotr Pietrzyk, Prof. UJ – Chairman Elect, The Polish EMR Group; Jagiellonian University
  • Prof. dr hab. Niko Guskos - Honorary Chairman of the LOC; WPUT
  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor - Chairman of the LOC; WPUT
  • Dr Danuta Piwowarska - Vice-Chairwoman of the LOC; WPUT
  • Dr inż. Grzegorz Leniec - Secretary of the LOC; WPUT
  • Dr Hubert Fuks - Member of the LOC; WPUT
  • Dr hab. inż. Paweł Berczyński, prof. WPUT - Member of the LOC; WPUT
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy - Member of the LOC; WPUT